het rechthuys
het rechthuys

Nieuwkoop

Rond het jaar 1000 bestonden er alleen veengebieden en werd de streek rond Nieuwkoop nog niet bewoond. Groepjes jagers en vissers zullen op op de hogere delen wel zo nu en dan hun hutten hebben gehad.

Pas toen men de afwatering
van de oude rijn verbeterd had (begin 13 eeuw) kon men beginnen met het gebied te ontginnen. (Het grondwaterpeil zo ver omlaag brengen dat er akkerbouwgewassen geteeld konden worden).

Zo ontstond in de loop van een aantal eeuwen
een landschap dat kenmerkend is voor deze streek. Langgerekte boerderijdorpen langs een kronkelig riviertje of rechte wetering en lange smalle, door sloten gescheiden percelen. Het centrum ontstond doordat gespecialiseerde middenstanders en ambachtslieden zich in de nabijheid van de kerk vestigden.

Eerst in 1621 komt Johan de Bruyn van Buytewech,
heer van Nieuwkoop, met het plan tot het inpolderen van meerdere gebieden rond nieuwkoop. (Het zuiden van Nieuwkoop wat te nat voor de boeren.) In 1632 verschijnen de eerste twee wipwatermolens. (zie hierboven, midden)

De landschappelijkegevolgenvan de poldervorming
waren polderkader, nieuwe weteringen, molens, sluizen en gras en hooiland. De in 1632 gevormde polder, Nieuwkoop en Noorden bestaat nog voor een deel uit grasland, en een anderdeel uit plassen en rietlanden, door de vervening

In de 15 eeuw groeide de bevolking snel
de nijverheid maakte een snelle ontwikkeling door, de vraag naar brandstof nam toe. De brandstof werd gehaald uit turf (al sinds de romeinen). Zo werd de veenbult volledig weggebaggerd met de nieuwe techniek van de baggerbeugel.

De huidige natte polder
bestaat dan nu alleen nog uit landbouwgronden. De nieuwkoopse dijk moest meerdere malen met klei opgehoogd worden om overstromingen te voorkomen. In 1775 werd een nieuwe ringdijk rond de polder Nieuwkoop aangelegd.

Lees verder