het rechthuys
het rechthuys

De Gouden tijd voor Nieuwkoop

Land verhuren of verkopen aan verveners of zelf vervenen was waar men in deze tijd van leefde en rijk van werd. De bevolking groeide, kleine huisjes werden bijgebouwd voor de arbeiders, het aantal middenstanders nam toe. In enkele eeuwen tijd verandert weidegebied in plassengebied.

In de 17 eeuw was Nieuwkoop een welvarend ambacht
de nederzetting bestond uit 256 huizen, gebouwd op eilandjes die met een draaibrug met de weg verbonden waren. Rond 1750 is de bloeitijd over, het goede veen is opgegraven en het dorp verpouperd. In 1815 telde de gemeente 345 woningen, 2 veenschuiten, 7 molens en 1 korenmolen. Na de vervening hadden de plassen nog nut voor scheepvaart en visserij.

Eind 18 eeuw werd besloten
om de Nieuwkoopse plas (tussen Nieuwkoop, Noorden, Zevenhoven, Nieuwveen, Korteraar en Aarlanderveen) droog te malen.

Er werd een viertal molengangen gebouwd om de water weg te malen. in 1809 viel de polder droog. het land was opgedeeld in smalle rechthoekige kavels, gescheiden door sloten, hier verschenen boerderijen (veeteelt) en zo hadden een aantal gezinnen weer een een bestaan. Ander bronnen van inkomen waren, rietverkoop, visserij en smederij.

Toen in 1915 een spoorlijn Alphen-Uithoorn
werd aangelegd en ook nieuwkoop een station kreeg was het afgelopen met het issolement van Nieuwkoop dat tot die tijd alleen bereikbaar was geweesd over het water.In de loop van de jaren kwam elektriciteit (1921), en de waterleiding (1931).

Vanaf 1950 neemt de waardering voor natuurgebieden toe
voor rust en recreatie en voor de unieke flora en fauna. Tegenwoordig zijn de meeste bospercelen in handen van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten.

Nieuwkoop is uitgegroeid tot een plek
waar famillies leven die het dorp nooit zullen verlaten en veel mensen van buiten af naar toe verhuizen voor de rust, de natuur en zijn centrale ligging. De gemeente Nieuwkoop telt 11.065 inwoners, daarvan wonen er 8.598 in Nieuwkoop.

Geschiedenis Nieuwkoop uitgebreid op www.dbnl.org
Terug naar de vorige pagina